Despre proiect


         QUATTRO IMPEX S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei prin achiziția de echipamente performante pentru producția de calculatoare”, cod MySMIS 110132, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea activității firmei prin inovație și introducerea de echipamente și tehnologii moderne, precum și creșterea competitivității firmei pe plan regional și național.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Consolidarea poziției firmei pe piața specifică prin fabricarea și distribuirea de produse marcă proprie și pătrunderea pe noi piețe;

- Creșterea patrimoniului firmei prin achiziția de active- echipamente performante și softuri pentru producerea/asamblarea de calculatoare electronice;

- Promovarea măsurilor de îmbunătățire a mediului înconjurător prin achiziția unei surse regenerabile de energie și a măsurilor de creștere a eficienței energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente energetic, iluminat modern, precum și sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă, prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.

 

        Rezultatele proiectului au fost acelea de a achiziționa noi active-echipamente specifice producției de calculatoare, aparatură de masură, reglare și control, active necorporale, implementarea de măsuri de eficiență energetică și protecție a mediului înconjurător, egalitate de șanse și nediscriminare și prin fabricarea de produse marcă proprie, inclusiv internaționalizarea firmei prin participarea la târguri internaționale.

 

Valoarea totală a proiectului este de 7.591.131,10 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.784.923,35 lei.

         Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de consolida poziția firmei pe piața specifică prin fabricarea și distribuirea de produse marcă proprie și de promovare a măsurilor de îmbunătățire a mediului înconjurător, a măsurilor de creștere a eficienței energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente energetic, iluminat modern, precum și sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă, prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.


Informaţii suplimentare se pot obţine la: Stîngă Nicolae-Emil, Tel: 0728281985, E-mail: emil.stinga@quattro.ro

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

"Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro